tekst Beeldend kunstenaar Pim van der Horst (1961) heeft zijn opleiding genoten aan de Gerrit Rietveld Academie 1986-1989 met als docenten oa beeldhouwer Shlomo Koren en tekenaar Carl Hollander. Na zijn studie betrok hij een eigen atelier waar hij zich verder verdiepte in beeldhouwen, installaties en fotografie, van 1989-1995. In 1998 volgde Pim van der Horst een opleiding aan het College of Multimedia waar hij zich bezighield met het raakvlak tussen kunst en multimedia zoals internet. Sindsdien is hij voornamelijk met digitale kunstuitingen bezig geweest o.a. fotografie en videokunst.

Op zoek naar zijn eigen oorspronkelijkheid markeerde 2006 zijn terugkeer naar het ambachtelijke van de kunst en ging Pim van der Horst zich weer bezig houden met organische en natuurlijke vormen.
Sommige vormen ontwikkelde hij al twintig jaar geleden vanuit zijn fascinatie voor het organische in de natuur met haar oorspronkelijke vormen en haar vergankelijkheid.

Het resultaat van zijn zoektocht zijn monotypes die hij met de hand drukt in een ambachtelijke drukkerij en letterzetterij in Amsterdam.
Deze monotypes laten vooral vloeiende, organische en natuurlijke vormen zien in grondtinten. Bij sommige drukgangen wordt wat modder en klei uit Durgerdam gevoegd,om het grond-idee nog meer uit te drukken, zowel in materiaal als in kleur.
Elke monotype is een uniek handgemaakt exemplaar,gedrukt in een oplage van 1/1.
Behalve aandacht voor het oorspronkelijke der natuur in de kunst van Pim van der Horst is ook de Luriaanse Kabbala een inspiratiebron voor hem. De monotypes die daaruit voortkomen geven ook weer op hun geheel eigen wijze blijk van zijn voorliefde voor het oorspronkelijke en het mysterie.

tekst: Corné Bibo 2007

opening expositie juli 2007 in galerie FW:BK Amsterdam
rietveld academie
video performance 1987
Durgerdam 2006
atelier 1993